kolaz

Geopark Podbeskydí

V rámci projektu 'Budování on-line informačního systému připravovaného Geoparku Podbeskydí' jsme vytvořili 120 zastavení 9 on-line naučných stezek.

Orientační mapa Geoparku Podbeskydí

Projekt byl podpořen z Revolvingového fondu MŽP ČR a Moravskoslezským krajem. Jednotlivá zastavení jsou přístupná jednak na mobilních stránkách na které odkazuje beetagg a QR kód umístěný v terénu a jednak na této adrese http://www.taggmanager.cz/reference/campaign/12 na stránkách partnera projektu.